Zarządzanie wieloma WordPressami – wtyczka MainWP

Większość serwisów internetowych ma pod sobą zaplecza SEO, zdarza się również że jakaś firma czy my jesteśmy właścicielami więcej niż jednej instancji WordPress. Aktualizowanie wtyczek (co odgrywa kluczową rolę w bezpieczeństwie naszego WP), motywów, zarządzanie treścią i komentarzami może na większej ilości serwisów stać się nie lada wyzwaniem. Nie koniecznie potrzebujemy grupy web deweloperów, którzy będą śledzić i pilnować wszystkich naszych serwisów opartych o CMS WordPress. Z pomocą przychodzi wtyczka MainWP, która pozwala z jednego miejsca (panelu) zarządzać wieloma stronami opartymi o WP. Jej główną zaletą jest możliwość wykonywania różnych akcji hurtowo na wielu serwisach jednocześnie.

Wtyczka MainWP – podstawowe informacje

Wtyczka do strony nadrzędnej (MainWP Dashboard) ma ponad 10 tysięcy aktywnych instalacji. Wymaga WordPressa w wersji od 3.6 w górę. Przetłumaczona jest na 7 języków, a języka polskiego niestety nie posiada. Wtyczka do stron podrzędnych (mainWP Child) ma ponad 300 tysięcy aktywnych instalacji.
Na oficjalnej stronie wydawców wtyczki widzimy dodatkowe informacje:

 • ocenę użytkowników 4.9/5,
 • ponad 1500 użytkowników wtyczki oceniło ją na 5 gwiazdek,
 • wtyczka obsługuje ponad 300 tysięcy stron internetowych opartych o CMS WordPress,
 • kod wtyczki jest 100% open source.

MainWP instalacja

Aby korzystać z tego narzędzia potrzebujemy na WordPressie, który będzie zarządzał innymi serwisami zainstalować plugin MainWP Dashboard. Będzie to serwis, którego zwykły panel WordPressowy zmieni się w centrum zarządzania innymi serwisami. Musimy wziąć pod uwagę, że będziemy z jego poziomu wykonywać masowe akcje (czyli łączyć się z innymi serwerami, na których znajdują się nasze strony podrzędne, wysyłać i pobierać stamtąd dane) więc zasada im lepszy, mocniejszy hosting/serwer/maszynę do tego wykorzystamy tym lepiej (będzie szybciej).
Musimy wziąć pod uwagę wymagania minimalne i rekomendowane przez twórców wtyczki, które dostępne są tutaj: mainwp.com/help/docs/mainwp-introduction/system-requirements/
Natomiast na serwisach, którymi chcemy zarządzać instalujemy wtyczkę MainWP Child.

Wtyczka MainWP – jak połączyć serwisy?

Na serwisie, którym chcemy zarządzać wybieramy w naszym panelu WP Ustawienia->MainWP Child. W ustawieniach tej wtyczki (z uwagi na bezpieczeństwo) zaznaczamy podzakładce ustawienia połączenia wymagaj unikalnego identyfikatora bezpieczeństwa i zapisujemy.
Dostajemy kod, który wykorzystamy na naszym serwisie masterze do połączenia:
MainWP Child - generowanie kodu do połączenia

Na serwisie zarządzającym już na ekranie startowym mamy opcję „dodaj nową stronę„:

MainWP Dashboard - dodawanie nowego serwisu

Po kliknięciu otwiera się nam zakładka:

MainWP Dashboard - połączenie pomiędzy serwisami

Podajemy następujące dane:

 • adres witryny internetowej, którą będziemy chcieli zarządzać,
 • nick administratora WP,
 • przyjazną nazwę (dowolną),
 • grupę (możemy grupować serwisy np. na zaplecza i serwisy główne, dowolnie).

Opcjonalnie wybieramy dodatki jakie mają być od razu zainstalowane na serwisie, którym chcemy zarządzać (w moim przypadku na każdym mam dodatek – UpdraftPlus – zapewniający automatyczne wykonywanie się backupów plików i baz danych serwisów podrzędnych).
Ustawienia zaawansowane:

 • podajemy ID (te które powyżej pozyskaliśmy na serwisie, którym chcemy zarządzać),
 • wybieramy weryfikację i rodzaj certyfikatu SSL,
 • wybierany wymuszenie użycia IPv4,
 • jeśli witryna podrzędna jest chroniona zwykłym protokołem HTTP to ustawiamy nazwę użytkownika i hasło.

Klikamy zatwierdź i po raz pierwszy strona zarządzająca (nadrzędna) spróbuje się połączyć ze stroną podrzędną (tą którą chcemy zarządzać).
Jeśli kod ID był prawidłowy i nie ma innych przeciwwskazań widzimy naszą witrynę podrzędną na liście.

Konfiguracja i funkcjonalności MainWP

Wtyczka po stronie witryn, którymi chcemy zarządzać nie wymaga dodatkowych konfiguracji (oprócz wygenerowania kodu ID, co zrobiliśmy już przy instalacji jak na screenie powyżej).
Teraz przejdziemy przez panel mastera (strony nadrzędnej):
Ekran startowy – przegląd
Na wstępie ekranu startowego mamy informację kiedy ostatnio przeprowadzana była synchronizacja pomiędzy masterem, a stronami podrzędnymi. Obok dwa przyciski: pierwszy wykona synchronizację i wymieni dane pomiędzy serwisami, drugi przeniesie do sklepu z dodatkami. Sekcja na początek zawiera:

 • szybkie przejście do ustawień wtyczki,
 • przycisk dodania nowego serwisu podrzędnego,
 • możliwość stworzenia grupy dla serwisów podrzędnych,
 • przegląd zainstalowanych dodatków.

Zakładka kolejne kroki pozwala na :

 • dodanie postu,
 • dodanie strony,
 • dodanie pluginu,
 • dodanie motywu;

wszystkie wyżej wymienione akcje dotyczą oczywiście serwisów podrzędnych.
Zakładka więcej akcji przedstawia możliwości:

 • wykonania testu połączenia pomiędzy serwisami,
 • przeglądu dodatków,
 • sprawdzenia wymagań MainWP,
 • ustawień preferencji wtyczki.

Kolejny widok to przegląd aktualizacji, który domyślnie listuje:

 • ilość wszystkich dostępnych aktualizacji na wszystkich serwisach podporządkowanych wraz z przyciskiem uaktualnij wszystkie (na tę ilość składają się poniższe aspekty);
 • ilość dostępnych aktualizacji cora WordPressa
 • ilość dostępnych aktualizacji pluginów
 • ilość dostępnych aktualizacji motywów
 • ilość dostępnych tłumaczeń wtyczek
 • ilość aktualizacji opuszczonych – narzędzie mainWP sprawdza czy przez ostatni rok wychodziły dla danej wtyczki uaktualnienia; jeśli nie – wylistuje tutaj jako podejrzenie, że autor danej wtyczki już nad nią nie pracuje, nie rozwija jej i będziemy mogli sprawdzić czy to prawda,
 • ilość opuszczonych tematów – tak samo jak wyżej tylko że dla motywów.

Zakładka status połączenia
Listuje nasze serwisy, pokazuje czas ostatniego połączenia strona nadrzędna->strona podrzędna i status: jeśli jest zielona okejka – jest ok, jeśli czerwony znaczek – coś poszło nie tak i nie ma połączenia master->child. Pozwala również wykonać szybką synchronizację z danym childem w tej chwili.
Zakładka Security Issues
Pokazuje listę stron i zagadnienia związane z zabezpieczeniami na nich. Po rozwinięciu listy możemy zobaczyć, który serwis jakie ma luki, braki lub wymagania bezpieczeństwa. Wtyczka MainWP zwraca uwagę m.in na takie zagadnienia bezpieczeństwa jak: widoczność katalogów, widoczność raportowania błędów bazy danych, sprawdzenie czy na serwisie administrator nie ma typowej nazwy narażonej na próby włamania przez ludzi i boty – „admin”.
Z poziomu tej zakładki wszystkie te „zagrożenia” możemy zmienić (a jak to plugin nazywa – naprawić) wedle życzenia.
Zakładka dodatki – znajdziemy tutaj listę aktywowanych dodatków:

MainWP - zakładka dodatki

Przydatne linki
Z tego miejsca możemy przejść bezpośrednio na serwisy zewnętrzne dotyczące wtyczki takie jak: ich dokumentacja, Facebook czy Twitter. Oczywiście zakładki wyświetlające się na „panelu startowym” możemy ustawiać wedle swoich potrzeb. Te które wymieniłem / opisałem są standardowe.
Zakładkę Update opisałem powyżej, ponieważ wyświetla się również standardowo na ekranie startowym.
Jednym kliknięciem możemy zatem rozpocząć proces aktualizacji np. 2 dwóch wtyczek na kilkudziesięciu serwisach.

Zakładka serwisy MainWP

Wygląda następująco:
MainWP - przykład serwisu podrzędnego
Zawiera funkcjonalności:

 • listuje nasze serwisy podrzędne,
 • pokazuje ilość ogólnych aktualizacji dostępnych na danym serwisie – motywów i wtyczek,
 • pokazuje daty: ostatniego prawidłowo wykonanego backupu danych, ostatniej synchronizacji master – child, ostatnio opublikowanego postu,
 • pozwala dodać post, wykonać backup, zsynchronizować pojedyncze serwisy podrzędne,
 • pozwala na wykonanie akcji: otwarcie panelu WordPressowego danego serwisu podrzędnego (bez potrzeby wpisywania danych), zedytować serwis podrzędny, przetestować połączenie master – child,
 • wyświetla wersję PHP, z której korzysta dany serwis podrzędny,
 • pozwala dodawać / usuwać/ importować serwisy (z formatu CSV),
 • grupować serwisy.

Ustawienia postów MainWP

Możemy tutaj wykonywać akcje zarządzania postami:

 • znaleźć dany post na wybranym przez nas (jednym lub kilku) serwisie podrzędnym, zarówno po statusie postu (opublikowany, szkic, nadchodzący, itp.) jak i po słowach, które w nim występują oraz po dacie publikacji. Mamy też możliwość wybrania ilości postów jaka ma zostać wyświetlona. Podsumowując możemy sprawnie przeszukać treści na np. stu naszych serwisach podrzędnych,
 • możemy dodawać posty z poziomu mastera bezpośrednio na serwisy podrzędne (również na kilka naraz).

Ustawienia stron MainWP

Zawiera dokładnie takie same akcje jak powyżej, ale dotyczące stron.

Menadżer motywów we wtyczce MainWP

Dostępne są akcje:

 • przeszukiwanie motywów na wszystkich serwisach podrzędnych (wg statusu: aktywne, nieaktywny, obydwa przypadki lub po nazwie),
 • instalacje wybranych motywów na serwisach (oddzielnie lub hurtowo) – możemy np. zainstalować motyw na 50 stronach za pomocą jednego kliknięcia.
 • możliwość włączenia automatycznych aktualizacji motywów,
 • dołączać i usuwać powiadomienia o dostępnych aktualizacjach motywów (skórek).

Menadżer wtyczek w MainWP

Pozwala wyszukiwać, instalować i wyłączać pluginy na serwisach podrzędnych. Ma także opcje ustawienia automatycznych aktualizacji wtyczek, dodawania wtyczek na listy: ignorowanych aktualizacji i porzuconych wtyczek (tych do których nie wychodzą oficjalne aktualizacje).

Zarządzanie użytkownikami w pluginie MainWP

Daje możliwość wyszukiwania, dodawania, edytowania, usuwania użytkowników na poszczególnych serwisach. Możemy także: zaimportować użytkowników z pliku CSV, zmieniać dane dostępowe dla nich z poziomu mastera.

Backupy MainWP

W tym miejscu możemy zrobić i pobrać kopię, przywrócić ją czy  zobaczyć logi. Kopię możemy ( w zależności od zainstalowanego dodatku – np. może być to UpdraftPlus, BackWpup czy Time Capsule) pobrać w różnych konfiguracjach (np. z podziałem na bazę, wtyczki czy motywy):

MainWP i Updraft Plus - backupy

Osobiście mam zainstalowany dodatek do backupów UpdraftPlus więc mam jeszcze możliwości planowania backupów, powiadomień ich wykonania, wyboru miejsca gdzie mają się zapisywać – m.in. w Google Drive, w OneDrive czy na FTP oraz co mają zawierać:

Updraft Plus - wybór miejsca przechowywania backupów

Ustawienia i serwer MainWP

W ustawieniach znajdziemy kompletną konfigurację naszego narzędzia do zarządzania światem, m.in.: ustawienia aktualizacji , powiadomień, panelu, spraw technicznych: maksymalnych ilość zapytań, połączeń czy eksportu stron.
W informacjach serwerowych znajdziemy porównanie konfiguracji naszego serwera (tego na którym jest panel do zarządzania – MainWP Dashboard) z wymaganiami jakie wtyczka potrzebuje do prawidłowego działania. Obok każdej porównywanej wartości mamy informacje czy spełnia ona wymogi, dzięki czemu mamy wgląd na prawidłowe działanie całego narzędzia. Mamy w tym miejscu również dostęp do raportu błędów.

MainWP dodatki

 • Rocket – za jego pomocą możemy kontrolować ustawienia WP Rocket dla wszystkich stron podrzędnych z poziomu panelu mastera, m.in. preferencjami czy cachem. Koszt dodatku: 49 dolarów/rok,
 • MainWP Buddy – rozszerzenie pozwala na kontrolę wtyczki BackupBuddy na wszystkich stronach podrzędnych. Wtyczka ta odpowiada za możliwość tworzenia kopii zapasowych i ustawiania ich harmonogramów. Roczny koszt licencji: 29 dolarów.
 • BackWPup – bezpłatny dodatek dodający możliwość konfiguracji wtyczki od backupów BackWpup dla wszystkich stron spiętych z MainWP,
 • WP Compress Coupon – z tym dodatkiem możemy liczyć na 30% upust dla wtyczki Wp Compress, której podstawową funkcjonalnością jest automatyczna optymalizacja zdjęć,
 • Activity Log for MainWP – rozszerzenie umożliwia przeglądanie dzienników ze wszystkich stron podrzędnych, m.in. rejestry zmian użytkowników. Dodatek bezpłatny.
 • Bulk Settings Manager – pozwala zmieniać z poziomu mastera ustawienia WordPressów podrzędnych. Koszt dodatku 39 dolarów/rok,
 • Custom Post Types – dodatek dotyczy zarządzania własnymi typami postów (custom post type) – możemy je publikować, edytować i usuwać na wszystkich stronach podrzędnych. Koszt dodatku 39 dolarów (promocja z 69) na rok,
 • Staging – rozszerzenie pozwala na łatwe budowanie witryn pomostowych – duplikują one witryny produkcyjne (te same wersje WP, wtyczki i ustawienia) i pozwalają testować zmiany przed publikacją na produkcji. Są to poniekąd backupy stron, ale niezależne względem wersji produkcyjnej. Dodatek kosztuje 39 dolarów/rok,
 • WP Compress – bezpłatny dodatek instalujący wtyczkę WP Compress na witrynach podrzędnych,
 • dodatki Time Capsule, BackUpWordPress i UpdraftPlus pozwalają na tworzenie i przywracanie kopii zapasowych na serwisach podrzędnych wtyczkach odpowiadającymi im nazwach. Dodatki bezpłatne z wyjątkiem Time Capsule (29 dolarów/rok).

Wyżej wymieniona lista dodatków (widoczna na ich stronie) nie zawiera wszystkich dodatków do MainWP. Pełną listę możemy zobaczyć po zalogowaniu się na konto, w zakładce do pobrania.

MainWP Pro – informacje

Do wyboru mamy na obecną chwilę 2 plany (za niecałe 30 dolarów na miesiąc i za 399 za licencję na stałe) i zawierają one:

 • dostęp do wszystkich możliwych dodatków,
 • dostęp po wszystkich nowych dodatków jakie pojawią się podczas naszego członkostwa,
 • wszystkie aktualizacje przez okres członkostwa,
 • wsparcie techniczne

Paczki MainWP Pro w obydwóch planach taryfowych dostępne są dla nielimitowanej ilości naszych serwisów.

Alternatywne wtyczki dla MainWP

 • CMS Commander,
 • InfiniteWP,
 • WP Remote,
 • ManageWP.

Podsumowanie

Zarówno w obecnej firmie jak i poprzedniej korzystaliśmy i korzystamy z tej wtyczki. Mamy nasze serwisy oparte o WP jak i serwisy klientów i „upilnowanie” tego wszystkiego pojedynczo było by nie lada wyzwaniem. Mając MainWP mamy wszystko w jednym miejscu. Aktualizacje wtyczek np. zaplecz SEO wykonujemy na zasadzie: jeśli serwisy w danej grupie są technicznie wykonane tak samo, sprawdzamy tylko na jednym czy aktualizacja nic nie popsuła i jeśli tak jest – jednym kliknięciem aktualizujemy na całej reszcie. Narzędzie pokazuje w jednym miejscu wiele potrzebnych informacji z innych naszych witryn i super automatyzuje pracę z wieloma instancjami WordPressa.

Wordpress pluginy wtyczki obrazek
Subscribe
Powiadom o
guest
3 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Arturo
Arturo

U siebie w firmie przesiedliśmy się niedawno z cms commandera na mainwp i muszę przyznać, że jest super rozbudowany, ma więcej funkcji, mniej problemów z nich. MainWp chyba obecnie najlepsze narzędzie dostępne na rynku do zarządzania WordPressami – u nas się sprawdza z tysiącem podpiętych serwisów.

Mammo
Mammo
W odpowiedzi do  Arturo

I może mi powiesz że tysiąc serwisów aktualizujesz naraz? Jaki macie kombajn do tego? Szczerze do dziś nie wiedziałem, że są takie narzędzia spinające WordPressy i u siebie wszystko robię ręcznie per serwis…

Janusz Kamiński
Janusz Kamiński

Mam kilka stron na WP i takie rozwiązanie się przyda. 😉

Ta strona korzysta z ciasteczek. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close